foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PTTK "Beskidek" Porąbka

rok założenia 1976

Historia Koła PTTK nr. 32 przy DWD w Porąbce

 

 • Koło powstało 1976 roku z inicjatywy nauczycieli, którzy pracowali w Państwowym Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce.
 • Od tego czasu należy do Babiogórskiego Oddziału PTTK w Żywcu.
 • Pierwszym Prezesem został Wojciech Czosnyka, który prowadził Koło do 2010 roku do końca swoich dni.
 • 2011 roku nowym Prezesem został  Michał Niemczyk przy stanie członków 24 osoby.Koło przez 35 lat prowadzi rajdy ,wycieczki, wędrówki górskie i nizinne.

 • Koniec historii Koła PTTK nr 32 przy DWD w Porąbce.

2011

9 marca prezes Michał Niemczyk założył stronę internetową.

Od grudnia 2011r Koło zmieniło nazwę na Koło PTTK"Beskidek"w Porąbce.Zmieniło siedzibę obecnie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Porąbce.

2012

9 marca w rocznicę założenia strony zostało zrobione Logo naszego Koła.Projekt wygrał członek kol.Jerzy Bułka.Stan członków 80 osób.

sierpień koło posiada własne pomieszczenie w GOK.

17.11 Wybory nowego zarządu na lata 2013-2016 prezesem zostaje:

 • Michał Niemczyk,
 • v-ce Piotrek Parcia,
 • v-ce Mietek Micherda,
 • sekretarz Jerzy Bułka,
 • skarbnik Wanda Gibas,
  komisja rewizyjna;Przewodnicząca Grażyna Kowalska,
 • członek Bogumiła Młodzik,
 • członek Gosia Kozieł.


Stan członków na koniec 2012 roku 82 osoby.

 

2013

31.05 rezygnacja z funkcji prezesa przez Michała Niemczyka.

14.06 przez Zarząd został wybrany nowy członek Zarządu i Prezes Koła, którym został kol. Tadeusz MREŃCA.

Rok 2013 zamyka się stanem osobowym klubu w liczbie 111 członków.

 

2014

25.01.2014r. Zorganizowano spotkanie sprawozdawczo-opłatkowe połączone z wyborami uzupełniającymi do władz koła.

30.01.2014r. Na zebraniu zarządu dokonano jego ostatecznej rekonstrukcji. Prezesem pozostał Tadeusz Mreńca, wiceprezesi to Piotr Parcia oraz Jerzy Bułka, skarbnik – Wanda Gibas, sekretarz – Agnieszka Walusiak oraz członkowie: Karolina Sanetra i Stanisław Grabowski.

25.05.2014r. XXI Wiosenny Zlot Żywczaków na Hali Miziowej pod Pilskiem otwiera sezon turystyczny Babiogórskiego Oddziału PTTK. Nasze koło od 14 już lat bierze udział w tego rodzaju spotkaniach ludzi gór.

29.09.2014r. W 48 Jesiennym Zlocie Żywczaków pod Babią Górą zajęliśmy pierwsze miejsce za najliczniejszą ekipę oraz drugie w konkursie wiedzy turystycznej.

Cały rok obfitował w ilości górskich wycieczek oraz imprez turystyki kwalifikowanej. Łącznie zorganizowanych zostało ich 29. A w sierpniu miała miejsce 4-dniowa eskapada w rejon Masywu Śnieżnika i Gór Stołowych z jednodniowym wypadem do Skalnego Miasta w Czechach.

Stan personalny koła ulega ciągłemu powiększaniu i na koniec roku wynosi 149 osób.

 

2015

Kwiecień 2015r. Dla usprawnienia łączności z uczestnikami wycieczek, na zebraniu władz zarządu postanowiono zakupić radiotelefony typu walkie-talkie.

31.05.2015r. Na XXII Wiosennym Zlocie Żywczaków na Hali Miziowej, połączonym z jubileuszem 110-lecia Babiogórskiego Oddziału, zdobyliśmy kolejny puchar za najliczniejszą grupę. Natomiast w konkursach wiedzy turystycznej, trójka naszych przedstawicieli w osobie Martyny, Janusza i Jurka tworzy jeden z najlepszych teamów, trudnych do pokonania wśród zgłaszanych ekip.

W omawianym okresie odnotowane zostały 42 wycieczki i imprezy rekreacyjne, w tym 4-dniowy wyjazd w Bieszczady.

Na koniec roku liczba członków koła wynosi 217 osób, w tym 33 to dzieci jak i młodzież szkolna.

 

2016

23.01.2016r. Spotkanie sprawozdawczo-opłatkowe koła.

04.09.2016r. VI Rajd Deptoków -Trzonka 2016 - połączony został z jubileuszem 40-lecia „Beskidka”, okazale zorganizowanym dla uczestników oraz zaproszonych gości na stadionie w Porąbce. Obchody rocznicowe uświetnił zielony tort. Nie zabrakło też pysznego jedzenia oraz licznych konkursów i wspaniałej zabawy. Nasz kolega Leszek Bartołd zaprezentował też po raz pierwszy swoją nową książkę pt: „Z cukrzycą po górach”.

25.09.2016r. 50-ty jubileuszowy Jesienny Zlot Żywczaków - Babia Góra 2016 – kolejny puchar za najliczniejszą grupę (112 osób).

16.10.2016r. 42 Rajd V Wierchów Beskidzkich– Barania Góra – w Beskidzie Śląskim. Na mecie rajdu w schronisku PTTK na Przysłopie zdobyliśmy puchary za I miejsce w konkursie wiedzy turystycznej i za największą ekipę zlotu.

26.11.2016r. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Dokonano wyboru władz koła na lata 2016-2020. Nowy skład Zarządu przedstawia się następująco:

 •  Agnieszka Walusiak – prezes
 • Jerzy Bułka, Piotr Parcia – zastępcy
 • Zbigniewa Czosnyka – sekretarz
 • Wanda Gibas – skarbnik
 • Stanisław Blarowski, Krzysztof Bułka, Stanisław Grabowski, Janusz Majka - członkowie zarządu.
 • Komisja Rewizyjna: Agata Janeczko – prezes oraz Małgorzata Kozieł i Joanna Stankiewicz.

Zorganizowano 25 wycieczek oraz imprez turystyki kwalifikowanej, w tym sierpniowy wyjazd 4-dniowy w Gorce i Pieniny.

Stan personalny koła na koniec roku wynosi 212 osób, w tym 36 dzieci i młodzieży szkolnej.

 

2017

Maj-Czerwiec 2017r. Szósta edycja akcji Sprzątamy Beskidy wraz PTT Bielsko-Biała. Za udział w Akcji koło otrzymało pamiątkowy dyplom z podziękowaniami od Marszałka Województwa Śląskiego.

Na Wiosennym Zlocie Żywczaków na Hali Miziowej (28.05.2017r.) w indywidualnym konkursie turystycznym bezkonkurencyjnym okazał się nasz kolega Janusz Majka, zdobywając pierwsze miejsce. Natomiast na Jesiennym Zlocie Żywczaków (24.09.2017r.), kolejny już raz koło z Porąbki zwyciężyło swoją liczebnością (107 osób).

04.11.2017r. Książka naszego klubowego kolegi Leszka „Z cukrzycą po górach” otrzymała w Nysie nagrodę Kryształowego Kolibra w konkursie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, w kategorii Wydawnictwo Roku 2017.

Zorganizowanych zostało 35 wycieczek, w tym 4-dniowa wycieczka w Sudety (12-15.sierpnia).

Podsumowując ten rok, przynosi on rekordową liczbę 229 członków, w tym 40 dzieci i młodzieży.

 

2018

Koło liczyło 225 członków, w tym 36 młodzieży.

Odbyło się 37 imprez w tym, 28 górskich krajowych, 4 jednodniowe na Słowacje, 3 krajoznawcze wielodniowe.

Kolega Tadeusz Mreńca został odznaczony odznaką 50-lecia członkostwa w PTTK.

 

2019

Koło liczyło 195 członków w tym 23 młodzieży.

Odbyło się 36 wycieczek jednodniowych górskich, w tym 7 na Słowacje i do Czech, 1 wycieczka wielodniowa.

Koledzy Zbigniewa Czosnyka i Władysław  Waluś zostali odznaczeni odznaką 50-lecia członkostwa w PTTK. Koleżanka Eugenia Kula  została uhonorowana odznaką 25-lecia w PTTK.

Koło PTTK Beskidek na czele z pomysłodawcami Prezes Agnieszką Walusiak i Kolegą Tomaszem Walusiakiem zrealizowało projekt „Rewitalizacja szczytu Kiczery”.Projekt obejmował postawienie mapy na szczycie Kiczery oraz skrzynki na księgę wpisową dla turystów odwiedzających Beskid Mały.

 

2020

Koło liczyło 159 członków, w tym 15 młodzieży.

W związku z pandemią COVID19 zorganizowano tylko 6 imprez turystycznych. Ograniczenia w ilościach osób mogących uczestniczyć w imprezach zmotywowały członków do indywidualnych wypraw w góry, gdzie zdobywali różne stopnie odznak turystycznych.

W tym też roku został zrealizowany kolejny projekt z serii pomysłów Prezes Agnieszki Walusiak i Kolegi Tomasza Walusiaka pt.” Ławeczka przy szlaku”. Ławeczki umieszczone zostały na szlakach turystycznych w gminie Porąbka. Najpopularniejszą ławeczką okazała się Ławeczka Tomeczka pod szczytem Palenicy, skąd rozchodzi się widok na panoramę Porąbki i dolinę Soły.

Nie przeprowadzono planowanych wyborów na nową kadencję zarządu Koła, została przedłużona ona na kolejny rok.

 

2021 – 45 lecie Koła

Koło liczyło 138 członków, w tym 15 młodzieży.

Zorganizowano 11 imprez turystycznych, w tym 8 górskich. Koło przeprowadziło akcję sprzątania szlaków w Beskidzie Małym. Ponadto na Długich Łąkach został uporządkowany Grób Partyzantów, oznakowano również dojście do niego.

Trzeci rok z rzędu Koło zrealizowało projekt, tym razem pt. ”Infrastruktura południowego stoku Kiczery”. Projekt obejmował postawienie tablicy z panoramą szczytów oraz ich nazwami, które widoczne są z południowego stoku Kiczery. Postawione zostały również tablice uświadamiające turystów o szkodliwym wpływie wyrzucanych gdzie popadnie śmieci.

Koło PTTK Beskidek zostało nominowane do prestiżowej nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. Józefa Londzina,  która jest przyznawana społecznikom działającym w naszym powiecie. Wybory do zarządu zostały kolejny raz odwołane, ze względów epidemiologicznych.